Vai atrasta svira bezdarbīgo dzīvokļu īpašnieku izkustināšanai?