Vai priekšnodoklis par reprezentatīvo auto ir atskaitāms?