Vienkāršotā reorganizācijas kārtība – solis pretim uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai