Administratoru asociācija iesniegusi priekšlikumus maksātnespējas jomas attīstībai