Fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšana, nepiemērojot saistību dzēšanas procedūru