Apsola darbu un labu algu maksātnespējas uzraudzītājiem