Vai informācija par patiesā labuma guvējiem vairs nebūs publiski pieejama?