INGA BITE


Juriste

+371 67365865
+371 29 156 749
bite[at]cersjurkans.lv

Inga Bite ir juriste ar vairāk nekā 15 gadu ilgu praktisko pieredzi un plašām akadēmiskām zināšanām. Pirms pievienošanās "CersJurkāns" komandai, viņa ir strādājusi par tiesneša palīdzi Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu un Administratīvo lietu departamentā. Tāpat Inga ir guvusi plašu pieredzi Latvijas Republikas Saeimā un Valsts kancelejā, piedaloties arī likumdošanas procesā. Nozīmīgs Ingas profesionālās darbības posms saistīts ar viņas darbošanos kā starptautiskai ekspertei, apmācot vairāku jaunattīstības valstu valdības un palīdzot tām uzlabot tiesību sistēmu. Inga ir līdzautore vairākām grāmatām publisko tiesību jomā.

 
  • Pieteikumu sagatavošana Satversmes tiesai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, kā arī citos jautājumos
  • Sūdzību un iesniegumu sagatavošana Iepirkumu uzraudzības birojam
  • Dokumentu sagatavošana AML procesos saistībā ar patiesā labuma guvēja noskaidrošanu, klienta padziļināto pārbaudi un tiesībām uz kontu kredītiestādē
  • Pieteikumu sagatavošana administratīvajai tiesai par prettiesisku valsts pārvaldes rīcību
  • Atzinumu sagatavošana par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām, pašvaldību tiesībām, iepirkumiem
  • Izvērtējumu sagatavošana saistībā ar atjaunojamās enerģijas normatīvo regulējumu un ar to saistītajiem plānošanas dokumentiem
  • Normatīvo aktu projektu sagatavošana un virzīšana Ministru kabinetā un Saeimā
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas: Angļu, krievu

Cits: Publisko tiesību un valsts pārvalde eksperte vairākos Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes finansētos projektos