Aktualitātes maksātnespējas jomā: No advokātu skatpunkta