Sarežģītā tiesvedībā par spēkā neesošu atzīts līgums, uz kura viltots biroja klienta paraksts