ĢIMENES UN MANTOJUMA TIESĪBAS

  • Pārstāvība bāriņtiesās u.c. valsts un pašvaldību institūcijās
  • Juridiskais atbalsts laulības šķiršanas procesā
  • Vienošanās par saskarsmes kārtību un uzturlīdzekļu apmēra noteikšanu sagatavošana
  • Mantojuma strīdi