KOMERCTIESĪBAS UN M&A

  • Akcionāru/dalībnieku līgumi
  • Komercsabiedrību dibināšana, reorganizācija un likvidācija
  • Uzņēmumu apvienošana un iegāde
  • Due diligence izstrāde
  • Akcionāru (dalībnieku) tiesisko interešu aizsardzība un pārstāvība
  • Ar pamatkapitāla izmaiņām saistīto dokumentu sagatavošana
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process un tiesiskās aizsradzības process
  • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās
  • Valdes locekļu atbildība