PUBLISKĀS TIESĪBAS

  • Enerģētikas tiesības
  • Nodokļu strīdi
  • Privātpersonu pārstāvība attiecībās ar valsti un pašvaldību
  • Satversmes tiesas process
  • Valsts un pašvaldību interešu pārstāvība
  • Vides jautājumi