Publiskās tiesības

“CersJurkāns” nodrošina juridisko palīdzību publiskajās tiesībās, ieskaitot vides un enerģētikas jautājumu, nodokļu strīdu un ar medicīnas tiesībām saistītu jautājumu risināšanā. Publiskās tiesības aizņem būtisku vietu mūsu prakses spektrā, garantējot efektīvu klientu tiesību un interešu aizstāvību.

Publisko tiesību nozares apskats:

Publiskās tiesības ir ļoti plaša tiesību nozare. Tā aptver gandrīz visas attiecības starp valsts iestādēm un privātpersonām dažādās jomās, piemēram, nodokļu tiesībās, enerģētikas tiesībās, vides tiesībās, medicīnas tiesībās, cilvēktiesībās, konstitucionālajās tiesībās un Satversmes tiesas procesā, dažādu atļauju un licenču izsniegšanā un saņemšanā, teritorijas plānošanā, pašvaldību lēmumu pieņemšanā būvniecības un citos procesos.

Valsts un privātpersonu attiecības visbiežāk tiek noformētas administratīvo aktu vai publisko tiesību līgumu (administratīvo līgumu) formā, un valsts pārvaldes iestāžu izdotie administratīvie akti jeb lēmumi, kā arī faktiskā rīcība parasti ir apstrīdami un pārsūdzami augstākās iestādēs un tiesās.

Biroja “CersJurkāns” profesionalitāte un pieredze:

“CersJurkāns” darbojas pieredzējuši advokāti un juristi, kas specializējušies visās iepriekš minētajās tiesību nozarēs. Biroja speciālistiem ir pieredze gan pieteikumu sagatavošanā un pārstāvībā Satversmes tiesā, gan apstrīdēšanas iesniegumu sagatavošanā un klientu pārstāvībā dažādās iestādēs, tostarp Valsts ieņēmumu dienestā, pašvaldībās, Iepirkumu uzraudzības birojā un citur.

“CersJurkāns” darbība administratīvajā tiesvedībā:

Birojam ir plaša pieredze dažāda veida pieteikumu sagatavošanā un pārstāvībā administratīvajās tiesās, pārstāvot gan publiskas personas (iestādes), gan privātpersonas (administratīvo aktu adresātus), kā arī trešās personas gan lietās par administratīvo aktu tiesiskumu, gan publisko tiesību līgumu spēkā esamību un izpildi.

Mūsu pakalpojumi publisko tiesību jomā:

“CersJurkāns” nodrošina klientiem šādu juridisko palīdzību publisko tiesību jomā:

  • Klienta interešu padziļināta izpratne un kopīga stratēģijas un taktikas izstrāde klienta mērķu sasniegšanai tiesiskā veidā;
  • Klienta interešu pārstāvība iestādēs, administratīvajās tiesās un Satversmes tiesā;
  • Apstrīdēšanas iesniegumu un sūdzību sagatavošana iestādēm, tostarp Valsts ieņēmumu dienestam, Iepirkumu uzraudzības birojam, Valsts vides dienestam, pašvaldībām;
  • Klienta – publiskas personas – uzdevumā atbilžu projektu sagatavošana uz privātpersonu iesniegumiem, administratīvo aktu projektu un to juridiskā pamatojuma sagatavošana, iestādes pārstāvība administratīvajā tiesā;
  • Normatīvo aktu projektu un to pamatojuma (ietekmes novērtējuma) juridiskās daļas sagatavošana;
  • Attiecināmo tiesību normu, judikatūras, doktrīnas un tiesu prakses apzināšana un izpēte, kā arī faktisko apstākļu izvērtējums;
  • Skaidrojumu un uzziņu pieprasīšana valsts un pašvaldību iestādēm;
  • Juridisko atzinumu sagatavošana publisko tiesību jomā, kā arī konstitucionālajās tiesībās.

Kāpēc izvēlēties mūsu biroju:

“CersJurkāns” advokāti un juristi ir pieredzējuši dažādu publisko tiesību jautājumu risināšanā, tostarp publiskās un privātās tiesības. Ilgstoši sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm un sagatavojot tām nepieciešamos dokumentu projektus – lēmumu un administratīvo aktu projektus, publisko tiesību līgumus, vēstules un uzziņas, – ir gūta plaša pieredze valsts pārvaldes jomā, bet pārstāvot klientus administratīvajās tiesās – ievērojama pieredze administratīvajā tiesvedībā un administratīvo tiesu praksē.

Sarežģītu lietu risināšana:

Biroja advokāti un juristi profesionāli un sekmīgi ir pārstāvējuši savus klientus, sagatavojot visus nepieciešamos dokumentus Satversmes tiesai, Eiropas Cilvēktiesību tiesai, ar vides tiesībām un enerģētikas jautājumiem saistītos strīdos, tostarp attiecībā uz vēja un saules elektrostaciju parku izvietošanu, nodokļu strīdos Valsts ieņēmumu dienestā, ar būvniecību un būvatļauju izsniegšanu saistītos jautājumos pašvaldību būvvaldēs un Būvniecības valsts kontroles birojā, un citur.

Biroja advokāti un juristi savu klientu uzdevumā ir veikuši izpēti par attiecināmo tiesību normu izstrādes mērķiem, procesu un praktisko piemērošanu, kas ietver arī publiskās tiesības, izpētes rezultātā sagatavojot iespējamo risinājumu variantus un priekšlikumus nepieciešamo normatīvo aktu izstrādei.

Pieredze ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām:

Mūsu advokātiem un juristiem ir pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbību un darbības uzraudzību, tostarp vērtējot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību juridisko statusu un tā pamatotību. Biroja advokāti ir snieguši juridisko palīdzību arī ārstniecības iestādēm strīdos ar pacientiem, tajā skaitā tiesvedības procesos.

Jomas eksperti 

Zvērināts advokāts Olavs Cers, speciālists šadas nozares -Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Ģimenes un Mantojumā tiesības, Komerctiesībās, Medicīnas tiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija novēršana (AML), Reorganizācija un maksātnespēja, pārstāvība tiesās un šķīrējstiesās, publiskās tiesības, Komerctiesības un M&A.

Olavs Cers

Partneris, zvērināts advokāts
Jurista palīdze Ksenija Koleda specialists šadas nozares: publiskās tiesības

Ksenija Koleda

Jurista palīdze
Jurista palīgs Harijs Samuels Bass specialists šādas nozares - Publiskās tiesības

Harijs Samuels Bašs

Jurista palīgs

Sazinieties ar mums:

Ja jums nepieciešama juridiskā palīdzība publisko tiesību jomā, sagatavojot iesniegumu, pieteikumu tiesai, lēmuma vai cita dokumenta projektu, lūdzam sazināties ar “CersJurkāns” pa tālruni +37167365865 vai elektronisko pastu birojs@cersjurkans.lv un vienoties par tikšanās laiku ar kādu no biroja advokātiem vai juristiem, kurš specializējies publisko tiesību jomā!

Publikācijas par aktuālajiem publisko tiesību jautājumiem:

CersJurkāns piedāvā jums iepazīties ar publikācijām, kas saistītas ar publisko tiesību jomu.Šīs publikācijas izceļ mūsu ekspertīzi publiskajās tiesībās un piedāvā izpratni par aktuāliem juridiskiem jautājumiem.

Publikācija

Vai pasūtītājam ir pienākums grozīt publisko būvdarbu līgumu, palielinot līgumcenu?

Autors: Inita Apšeniece, zvērināta advokāte

Publicēšanas datums: 2022. gada 5. augusts

VAIRĀK

Publikācija

Zvērinātu advokātu biroja ”CersJurkāns” klientam nozīmīgs Senāta spriedums tiesvedībā par publisko tiesību līguma izpildes pienākumu

Autors: Olavs Cers, zvērināts advokāts

Publicēšanas datums: 2023. gada 8. marts

VAIRĀK