Starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības

Starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības:

Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā aizvien lielāku vietu juristu ikdienas darbā aizņem pārrobežu strīdu risināšana, kas tieši skar starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības. Pieaugot gan darba spēka pārrobežu kustībai, gan preču un pakalpojumu starptautiskajai apritei un investīcijām, ir palielinājies arī tādu strīdu skaits, kuros iesaistīti ārvalstu tiesību elementi. 

Pie “CersJurkāns” nereti vēršas klienti, kuriem ir nepieciešams izvērtēt, kuras valsts tiesā ir ceļama prasība (jurisdikcijas izvēle) un kuras valsts likums ir piemērojams strīda izšķiršanai. Tāpat pie mums bieži vēršas klienti, kuriem ir nepieciešama palīdzība jautājumos, kas saistīti ar ārvalsts tiesas nolēmumu atzīšanu un izpildi, t.sk., pieteikumu par ārvalsts nolēmuma atzīšanu un izpildi sagatavošana, ar tiem saistīto tiesas lēmumu pārsūdzēšana utt.

Mūsu pakalpojumi:

  • Konsultācijas un stratēģijas izstrāde jautājumos par ārvalsts likuma piemērošanu un jurisdikcijas izvēli
  • Pieteikumu par ārvalsts tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi sagatavošana
  • Klientu pārstāvība lietās par ārvalsts tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi
  • Dalība klientu pārstāvībā ārvalsts tiesās gadījumos, kad citās jurisdikcijās ir uzsākta tiesvedība, kurā klients ir lietas dalībnieka statusā.

Kāpēc izvēlēties mūsu biroju:

“CersJurkāns” advokāti un juristi līdz šim veiksmīgi ir pārstāvējuši klientus visdažādākā veida tiesvedībās ar ārvalsts elementiem, gan panākot klientam labvēlīgākās jurisdikcijas un piemērojamā likuma izvēli, gan nodrošinot klientu interešu pārstāvību cita veida strīdos.

“CersJurkāns” komanda, sadarbojoties ar ārvalstu kolēģiem, ir panākusi gan klientam nelabvēlīgu ārvalsts tiesas nolēmumu atcelšanu, gan pagaidu aizsardzības līdzekļu, kas klienta aktīviem piemēroti, pamatojoties uz ārvalsts tiesas lēmumu, atcelšanu.

Jomas eksperti: 

Zverināts advokāts Jānis Jurkāns speciālists šadas nozares - Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Darba tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, Komerctiesības un M&A, Nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Reorganizācija un maksātnespēja, Parstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības.

Jānis Jurkāns

Partneris, zvērināts advokāts
Zvērināta advokāte Aija Tuvikene, speciālists šādas nozares - Bankas un Finanšu iestādes, Komerctiesības, Nekustamais īpašums un būvniecība, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Starptatiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības, Juridisko atzinumu sagatavošana.

Aija Tuvikene

Zvērināta advokāte
Juriste Inga Bite speciālists šādas nozares - Publiskās tiesības, Konkurences tiesības, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Bankas un finanšu iestādes, publiskie iepirkumi un pārstāvība tiesās un šķīrējtiesas (sadarbībā ar zvērinātu advokātu)

Inga Bite

Juriste (sadarbībā ar zvērinātu advokātu)

Sazinieties ar mums:

Ja jums nepieciešama juridiskā palīdzība jautājumos par starptautiskajām privāttiesībām un Eiropas Savienības tiesībām, lūdzam sazināties ar “CersJurkāns” pa tālruni +37167365865 vai elektronisko pastu birojs@cersjurkans.lv un vienoties par tikšanās laiku ar kādu no biroja advokātiem vai juristiem.