Apdrošināšanas strīdi

Apdrošināšanas strīdu risināšana:

“CersJurkāns” komanda sniedz juridisko palīdzību dažādos apdrošināšanas tiesību jautājumos un pārstāv klientus komplicētos, ar apdrošināšanas tiesību jomu saistītos strīdos un  tiesvedībās, t.sk. lietās par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu atteikumiem, kā arī lietās, kas skar apdrošinātāju izsniegto pirmā pieprasījuma garantiju izpildi un to izpildes atlikšanu būvniecības strīdu gadījumos. Zinot, cik sarežģīti var būt apdrošināšanas strīdi, mēs esam gatavi piedāvāt nepieciešamo atbalstu un konsultācijas jūsu problēmu risināšanai.

Mūsu pakalpojumi apdrošināšanas strīdos:

“CersJurkāns” nodrošina klientiem šādus juridiskos pakalpojumus apdrošināšanas tiesiskajās attiecībās:

 • Individuāla juridiskā konsultācija apdrošināšanas tiesībās, tajā skaitā apdrošināšanas līguma noslēgšanas procesā, kā arī stratēģijas izstrāde apdrošināšanas strīdā;
 • Nepieciešamo dokumentu un pierādījumu izvērtēšana un vākšana, palīdzība nodarīto zaudējumu aprēķināšanā;
 • Pieteikumu, pretenziju un paskaidrojumu sagatavošana saistībā ar apdrošināšanas gadījumu;
 • Klienta pārstāvība sarunās ar apdrošinātāju;
 • Klienta pārstāvība tiesā vai šķīrējtiesā, ja atteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, tajā skaitā izlīguma sarunu vešana;
 • Klientu pārstāvība tiesā apdrošinātāja subrogācijas prasībās.

Kāpēc izvēlēties mūsu biroju:

 

Apdrošināšanas strīdi ir mūsu specializācija, piedāvājot efektīvu atbalstu klientiem.

Ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais pieteicis apdrošināšanas gadījumu, bet apdrošinātājs ilgstoši nepieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību vai atsaka atlīdzības izmaksu pilnībā vai daļēji – “CersJurkāns” komanda sagatavos pretenziju apdrošinātājam vai prasības pieteikumu tiesai, kā arī ieteiks biroja advokātu klienta interešu pārstāvībai visu instanču tiesās.

Sarežģītos apdrošināšanas gadījumos “CersJurkāns” advokāti un juristi iesaistīsies klienta konsultēšanā un pārstāvībā arī attiecībās ar apdrošinātāju vēl pirms lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību pieņemšanas. Tāpat “CersJurkāns” komandas pieredze nodrošina klientam juridisko atbalstu arī apdrošināšanas līguma noslēgšanas procesā.

“CersJurkāns” komandas darbu un tā kvalitāti vislabāk raksturo veiksmīgi atrisinātas lietas, piemēram:

 • ar biroja klientam – būvkomersantam – pilnībā labvēlīgu spriedumu ir noslēgusies apdrošināšanas sabiedrības uzsāktā tiesvedība par zaudējumu piedziņu (subrogācijas prasība) saistībā ar ģenerāluzņēmējam izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību;
 • tiesa ir atzinusi par nepamatotu apdrošinātāja atteikumu biroja klientam – privātpersonai – izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, jo izmaksas atteikums, kaut arī formāli pamatots, neveidoja cēloņsakarību ar notikušo apdrošināšanas gadījumu;
 • mūsu juristi ir sekmīgi pārstāvējuši autopārvadātāju strīdā ar apdrošinātāju par nolaupītu kravu;
 • esam panākuši uzņēmējam labvēlīgu strīda noregulējumu ar apdrošinātāju par lielgraudu krusas nodarītiem bojājumiem komercobjektos;
 • pēc daļējas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pirmstiesas stadijā turpinām pārstāvēt publisko personu strīdā ar apdrošinātāju par pilnīgu zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar kuģa sadursmes rezultātā radītiem hidrobūves (piestātnes) bojājumiem.

Jomas eksperti

Zvērināts advokāts Olavs Cers, speciālists šadas nozares -Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Ģimenes un Mantojumā tiesības, Komerctiesībās, Medicīnas tiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija novēršana (AML), Reorganizācija un māksātnspēja, pārstāvība tiesās un šķīrējstiesās, publiskās tiesība.

Olavs Cers

Partneris, zvērināts advokāts
Zverināts advokāts Jānis Jurkāns speciālists šadas nozares - Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Darba tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, komerctiesības, Nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Reorganizācija un māksātnspēja, Parstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības

Jānis Jurkāns

Partneris, zvērināts advokāts
Zverināta advokāte Inita Apšniece speciālists šādas nozares - Apdrošināšanas strīdi, komierctiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Publiskās tiesības.

Inita Apšeniece

Zvērināta advokāte
Zvērināta advokāte Evija Kolberga speciālists šādas nozares - Apdrošināšanas strīdi, Darba tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, medicīnas tiesības, Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības.

Evija Kolberga

Zvērināta advokāte

Sazinieties ar mums:

Ja jums nepieciešama juridiskā palīdzība apdrošināšanas strīdā vai saistībā ar apdrošināšanas tiesisko regulējumu, lūdzam sazināties ar “CersJurkāns” pa tālruni +37167365865 vai elektronisko pastu birojs@cersjurkans.lv un vienoties par tikšanās laiku ar kādu no biroja advokātiem vai juristiem, kurš specializējies apdrošināšanas tiesības!