Nekustamais īpašums un būvniecības tiesības

“CersJurkāns” komanda sniedz vispusīgas juridiskās konsultācijas un pārstāv klientus darījumos un strīdos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, būvniecības tiesības, teritoriālo plānošanu un īpašumu attīstību. Mēs piedāvājam juridisko palīdzību, sākot no jautājumu juridiskās izpētes un darījuma strukturēšanas, līdz pat iecerētā darījuma noslēgumam vai tiesiskā strīda atrisināšanai.

Mūsu pakalpojumi nekustamo īpašumu jomā:

“CersJurkāns” nodrošina visaptverošu juridisko palīdzību, tajā skaitā:

 • Juridiskās konsultācijas nekustamā īpašuma jautājumos un pārstāvība nekustamo īpašumu jomā (nekustamo īpašumu iegāde, pārdošana, apgrūtinājumi, servitūti, hipotēkas, īre, noma, apsaimniekošana, pārvaldīšana, attīstīšana, zemes gabalu sadalīšana vai apvienošana, plānojumu, zonējumu, apbūves tiesību jautājumi, vides tiesību aspekti, arī darījumu pirmstermiņa izbeigšana un līgumu izpilde tiesas ceļā u.c.);
 • Nomas, īres un pirkuma, kā arī citu līgumu izvērtēšana un sagatavošana;
 • Īres un nomas līgumu izbeigšana, nekustamā īpašuma atbrīvošanas process;
 • Pārstāvība nekustamo īpašumu darījumu sarunās un darījumu strukturēšana;
 • Juridiskais atbalsts mežsaimniecības projektos un darījumos; 
 • Juridiskais atbalsts nekustamā īpašuma iegādē attīstīšanai vai rekonstrukcijai, t.sk. nekustamā īpašuma M&A darījumos;
 • Konsultācijas un dokumentu sagatavošana kopīpašumu sadales jautājumos;
 • Konsultācijas un dokumentu sagatavošana dalītā īpašuma un piespiedu nomas jautājumos;
 • Konsultācijas un dokumentu sagatavošana zemes apvienošanas, sadalīšanas vai transformācijas jautājumos;
 • Konsultācijas ar nekustamā īpašuma nodokli un kapitāla pieauguma nodokli saistītos jautājumos;
 • Pārstāvība lietās par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā;
 • Pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs;
 • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās.

Mūsu pakalpojumi būvniecības tiesības jomā:

“CersJurkāns” sniedz visaptverošas juridiskās konsultācijas būvniecības tiesībās un pakalpojumus visiem būvniecības procesa dalībniekiem – gan nekustamo īpašumu īpašniekiem un attīstītājiem, gan būvniecības sabiedrībām un publiskā sektora iestādēm. Piedāvājam plašu juridisko palīdzību, tajā skaitā: 

 •  Būvniecības, tostarp FIDIC, projektēšanas, “Design & Build”, būvuzraudzības u.c. līgumu izvērtēšana un sagatavošana (t.sk. attiecībā uz dažādiem infrastruktūras, enerģētikas objektiem, komerciālajiem nekustamajiem īpašumiem, industriālajiem projektiem, “built – to- suit” objektiem u.c.);
 • Būvniecības procesa dalībnieku atbildības izvērtēšana;
 • Atzinumu sagatavošana dažādos ar būvniecības jomu saistītos jautājumos;
 • Konsultācijas, pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs ar būvniecības jomu saistītu jautājumu risināšanā, t.sk. publisko iepirkumu jomas un vides jautājumos;
 • Juridiskais atbalsts zonēšanas un teritorijas plānošanas procesos, tehnisko noteikumu un būvatļauju saņemšanā; 
 • Dokumentu sagatavošana un pārstāvība administratīvajā procesā, t.sk. pašvaldības lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana;
 • Juridiskā palīdzība prasības nodrošināšanas un pagaidu aizsardzības jautājumos;
 • Juridiskās palīdzības sniegšana un pārstāvība tiesās un  šķīrējtiesās (t.sk. lietās par zaudējumu, parādu, līgumsodu, kompensāciju piedziņu, dīkstāvi, būvniecības līgumu izpildi, līgumu izpildes termiņu pagarināšanu, līgumu pirmstermiņa uzteikumiem un to atzīšanu par spēkā neesošiem, apdrošināšanas atlīdzības piedziņu, pirmā pieprasījuma garantiju izpildi u.c. strīdos). 

Kāpēc izvēlēties mūsu biroju:

Ja plānojat jebkura veida darījumu vai arī esat iesaistīts kādā strīdā saistībā ar nekustamo īpašumu vai būvniecību, “CersJurkāns” juristi detalizēti izpētīs aktuālo jautājumu un sniegs juridiskās konsultācijas, ieteikumus un palīdzību gan darījumu dokumentācijas sagatavošanā un to realizācijā, gan arī dažādu tiesisko strīdu risināšanā. 

Tā kā būvniecības procesa ietvaros nereti rodas dažādi neparedzēti apstākļi un juridiskie strīdi kā starp būvniecības procesa dalībniekiem, tā arī ar šajā procesā iesaistītajām uzraugošajām iestādēm, tad bieži vien ir nepieciešams maksimāli ātrs un efektīvs juridiskais atbalsts un iesaiste šo jautājumu risināšanā.  “CersJurkāns” komandai vairāk nekā 25 gadu laikā ir uzkrāta pieredze arī šajā dinamiskajā nozarē. Mēs vienmēr meklēsim iespējami efektīvāko pieeju problēmsituācijas risināšanai, kā arī ieteiksim ikvienam gadījumam atbilstošākos juridiskos risinājumus, t.sk. dažādos nestandarta gadījumos.

Jomas eksperti

Zverināta advokāte Inita Apšniece speciālists šādas nozares - Apdrošināšanas strīdi, komierctiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Publiskās tiesības.

Inita Apšeniece

Zvērināta advokāte
Zvērināts advokāts Olavs Cers, speciālists šadas nozares -Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Ģimenes un Mantojumā tiesības, Komerctiesībās, Medicīnas tiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija novēršana (AML), Reorganizācija un maksātnespēja, pārstāvība tiesās un šķīrējstiesās, publiskās tiesības, Komerctiesības un M&A.

Olavs Cers

Partneris, zvērināts advokāts
Zverināts advokāts Jānis Jurkāns speciālists šadas nozares - Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Darba tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, Komerctiesības un M&A, Nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Reorganizācija un maksātnespēja, Parstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības.

Jānis Jurkāns

Partneris, zvērināts advokāts
Zvērināta advokāte Evija Kolberga speciālists šādas nozares - Apdrošināšanas strīdi, Darba tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, medicīnas tiesības, Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības.

Evija Kolberga

Zvērināta advokāte

Sazinieties ar mums:

Ja jums nepieciešama juridiskā palīdzība ar nekustamo īpašumu vai būvniecības tiesības saistītos darījumos vai strīdos, lūdzam sazināties ar “CersJurkāns” pa tālruni +37167365865 vai elektronisko pastu birojs@cersjurkans.lv un vienoties par tikšanās laiku ar kādu no biroja advokātiem vai juristiem, kurš specializējies šajos jautājumos! 

Publikācijas no CersJurkāns par nekustamo īpašumu un būvniecības tiesībām:

 • Laipni aicinām iepazīties ar jaunākajām publikācijām par nekustamo īpašumu un būvniecības tiesībām.
 • Mūsu advokāti un juristi dalās ar būtisku informāciju, savu ekspertīzi un padomiem, kas palīdzēs jums uzzināt vairāk par mūsu biroju un tā panākumiem.

Publikācija

Palielinoties nekustamo īpašumu kadastra vērtībām, strauji pieaugs nekustamā īpašuma nodoklis. Vai tas ir neizbēgami?

Autors: Inga Bite, juriste un Harijs Samuels Bašs, jurista palīgs

Publicēšanas datums: 2023. gada 18. oktobris

VAIRĀK

Publikācija

Zvērinātu advokātu biroja “CersJurkāns” klientam labvēlīgs Senāta lēmums lietā par pienākumu atlīdzināt ieguldījumus nekustamajā īpašumā

Autors: Olavs Cers, zvērināts advokāts

Publicēšanas datums: 2023. gada 3. marts

VAIRĀK

Publikācija

Olavs Cers piedalījās nekustamo īpašumu profesionāļu 2022. gada konferencē

Autors: Olavs Cers, zvērināts advokāts

Publicēšanas datums: 2022. gada 5. augusts

VAIRĀK

Publikācija

Jaunais regulējums nekustamo īpašumu starpniecībai neietekmēs advokāta un klienta attiecības

Autors: Jānis Jurkāns, zvērināts advokāts

Publicēšanas datums: 2020. gada 22. septembris

VAIRĀK